Weapons of Math Instructions

Take me to the game!

Weapons of Math Instructions (WoMI) er et spill som er utviklet som en del av en bacheloroppgave ved Høgskolen i Bergen. Spillet er utviklet i samarbeid med SIM Subsea, som ønsket noen til å se på måter å integrere Wolfram Alpha i spillmotoren Unity.

Spillet er et artillerispill, hvor man har en kanon som skal skyte et prosjektil på et mål. Det som skiller det fra andre artillerispill, som Scorched Earth og Worms, er at prosjektilet ikke nødvendigvis følger en ballistisk bane (andregradsfunksjon). Spilleren definerer selv banen til prosjektilet, som en funksjon f(x).

SIM Subsea Høgskolen i Bergen

Unity Wolfram Alpha Powered by a Raspberry Pi